Legaliteit

Het VVNH-standpunt: “De VVNH is tegen illegaal gekapt hout, - tegen de import van illegaal gekapt hout en vóór een internationale-, mondiale aanpak van het probleem en vóór een wettelijk importverbod op Europees niveau”.

Inleiding
De leden van de VVNH hebben zich door het tekenen van een strikte gedragscode verplicht uitsluitend legaal hout op de markt te brengen en bij voorkeur hout te verhandelen afkomstig uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen. De VVNH zet actief stappen dit te bereiken en ontwikkelt proactief en in samenwerking met vooraanstaande nationale en internationale organisaties, methoden en hulpmiddelen om de handel in hout van illegale herkomst aan te pakken.

Oorzaak en gevolgen
Hout dat niet volgens geldende nationale en internationale wet- en regelgeving op de markt wordt gebracht, doet inbreuk op verantwoord bosbeheer en vormt een bedreiging voor bossen als natuurlijke hulpbron. Het dumpen van goedkoop illegaal hout verstoort de vrije markt en belemmert een eerlijke prijsvorming. Indirect bedreigt het een deel van de werkgelegenheid in de herkomstlanden; de substantiële inkomstenderving staat een duurzame regionale ontwikkeling op lange termijn in de weg. De schattingen over het aandeel illegaal hout lopen sterk uiteen, afhankelijk van land en geraadpleegde bron. Duidelijk is echter dat dit probleem vraagt om een daadkrachtige en mondiale aanpak.

De VVNH richt de aandacht en de activiteiten vooralsnog uitsluitend op voor de Nederlandse markt belangrijke (sub) tropische producentenlanden. Zij vragen onze extra aandacht door het ontbreken van eenduidige wet- en regelgeving en/of een niet-adequate handhavingsstructuur (kennis, financiën en controlesystemen).

Hoewel de primaire verantwoordelijkheid ten aanzien van illegaliteit bij het betreffende land ligt, doet de VVNH al het mogelijke om het probleem te helpen tackelen.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Paul van den Heuvel via p.vandenheuvel@vvnh.nl of 036 5321020.