HomePage

Ledenvergadering Koninklijke VVNH | 26 november 2014 | Kameryck te Kamerik

26 november a.s. vindt de VVNH ledenvergadering plaats bij Kameryck te Kamerik. Vanaf 15.30 uur bent u van harte welkom. Om 16.00 uur start de vergadering.

Bekijk de uitnodiging!
U kunt zich hier aanmelden.

Graag tot ziens op 26 november.

International Softwood Conference 2014 te Berlijn 15 en 16 oktober jl.

ISC 2014 banner
 
De VVNH delegatie bestond dit jaar uit de heren A.J.B. de Jong Luneau, H.A.A.J. Gras, P. Krook, W. Schnitger en P.A. van den Heuvel. Tijdens de ISC werd het Nederlandse marktrapport nader toegelicht. Het marktrapport vindt u door hier te klikken. Alle presentaties zijn gekoppeld aan de ISC website. De link naar de site en de code, die nodig is om de presentaties te kunnen bekijken, vindt u - na ingelogd te zijn - via het menu: Productzaken > ISC 2014.

Betontriplex goed toegepast?! - Daar Hou(d)t ik van -

Instructiefilm BetontriplexHet juiste gebruik van de betontriplex levert betere kwaliteit, minder faalkosten en tevreden klanten op. In de instructiefilm worden tips gegeven hoe je betontriplex goed kunt toepassen.
Lees verder...
    

Businessclubs VVNH-Hibin in november. U komt toch ook!

Net als in het voorjaar worden in het najaar wederom businessclubs georganiseerd. Klik hier voor de data en locaties in uw regio.

VVNH jaarverslag 2013

Doe mee met het jaarverslag van de VVNH

Houten fietsbrug heeft veruit de laagste milieuscore - Rapport LCA Bruggen vrijgegeven

Op 20 juni j.l. is het rapport ‘Vergelijkende LCA studie bruggen - vaststellen van duurzaamheidscore van bruggen uitgevoerd in staal, beton, composiet en hout' vrijgegeven voor publicatie. Uit dit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemers (RvO), blijkt dat de houten fietsbrug veruit de laagste milieubelasting heeft.
Lees het artikel en het rapport op houtinfo.nl.

VVNH maakt duurzaamheidsambitie waar

In 2013 is 86% van de 1,9 miljoen m3 hout dat de houtondernemingen aangesloten bij de VVNH importeren en verhandelen aantoonbaar duurzaam. Dit hout is voorzien van een FSC- of PEFC-keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Daarmee is de doelstelling om per 2015 85% van het geïmporteerde hout en plaatmateriaal uit aantoonbaar duurzaam beheerd bos te betrekken, reeds gehaald. Zolang de 100% niet gerealiseerd is, blijft de branche zich inzetten om de vraag naar duurzaam hout te stimuleren
Lees het persbericht
Bekijk de rapportage

Extra voor scholing en werkgelegenheid

Houthandel stelt geld beschikbaar voor scholing en werkgelegenheid. CAO partijen hebben besloten het plan '(Alle) Hout werkt voor jou!' voor 2014 voort te zetten.
Lees verder op houtopleidingscentrum.nl ...

Houtondernemingen voorzien licht herstel

Na vijf jaar crisis in de bouw verwachten de Nederlandse houtondernemingen in 2014 licht omzetherstel. Leden van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) voorzien een lichte groei van 0,4%. In 2013 werd nog een omzetdaling van 9,7% geïncasseerd. Verder spreekt uit de door USP Marketing Consultancy uitgevoerde conjunctuurmeting dat herstel zeer geleidelijk zal komen.
Lees verder ...

NVWA brengt werkbezoek aan Houthandel Van Dam en VVNH

werkbezoek NVWADe controle op de naleving van de European Timber Regulation (EUTR) is in Nederland ondergebracht bij de inspecteurs van de Divisie Landbouw & Natuur, onderdeel van de Nederlandse Voedsel & Warenautoriteit (NVWA). Op uitnodiging brachten negen inspecteurs, samen met Meriam Wortel, een werkbezoek aan Houthandel Van Dam en de VVNH.
Lees verder ...

Kom ook naar het Hout-Café !

Laat u informeren en inspireren en combineer het nuttige met het aangename. Centrum Hout opent in 2014 het Hout-café. Iedere maand wordt een actueel thema belicht voor (medewerkers van) bedrijven in de houtsector. Op het programma staan korte en krachtige presentaties van experts uit het werkveld. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Na het informatieve gedeelte kunt u onder het genot van een hapje en drankje bijpraten met vakgenoten.

Kijk voor meer informatie op www.centrum-hout.nl

Vrienden #vanhout Beste Houtpromotor 2013

De Vrienden #vanhoutDe lezers van het vakblad Houtwereld hebben de generieke houtcampagne De Vrienden #vanhout uit vijf genomineerden gekozen tot Beste Houtpromotor 2013. Van de in deze categorie 2071 uitgebrachte stemmen, gingen er 698 (34%) naar de multimedia campagne die duurzaam houtgebruik onder de aandacht brengt.
De campagne Vrienden #vanhout is een gezamenlijk initiatief van bedrijven en organisaties in de bouw- en houtkolom. Een tv-commercial is in het najaar driehonderd keer te zien geweest op de Nederlandse televisie door 10,6 miljoen kijkers. Tegelijkertijd is er via speciale Twitter- en Pinterest-kanalen gebouwd aan een fanclub van hout. Er zijn plannen de campagne in 2014 voort te zetten.
De stemmers omschreven de campagne als 'mooi', 'aansprekend', 'eigentijds' en 'positief'. Ook het feit dat het om een branche-initiatief ging en een goed gecoördineerde aanpak beviel de stemmers. "Een duidelijke campagne met liefde voor hout," aldus een van de citaten. En: "Hout wordt nog altijd onderschat als duurzame grondstof en in de vele toepassingsmogelijkheden waar het geschikt voor is. Dit is een mooi stukje promotie richting de eindgebruikers."
De andere genomineerden in deze categorie waren: Accys Technologies, Alblas Houthandel Moordrecht, Houthandel De Vechtstreek te Weesp en Peter Swager van Foreco Dalfsen.

86 % van de VVNH-import in de eerste helft 2013 aantoonbaar duurzaam

VVNH leden importeerden in de eerste zes maanden van 2013 945.000 m3 hout en plaatmaterialen, waarvan 86% met een certificaat van duurzaam bosbeheer (PEFC en FSC). Hiermee is de VVNH-doelstelling om per 2015 85% van al het geïmporteerde hout en plaatmateriaal uit aantoonbaar duurzame bron te betrekken, reeds behaald.
Lees het persbericht
Bekijk de rapportage

Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ ondertekend

Hout uit duurzaam beheerd bos moet de norm worden in Nederland. Dat is de ambitie van de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ die 20 juni in Nieuwspoort te Den Haag is ondertekend. Maar liefst 27 partijen slaan de handen ineen om de keuze voor hout uit duurzaam beheerd bos zo gemakkelijk mogelijk te maken. Naast de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en de houtsector tekenen ook een groot aantal branches in de bouw-, meubel- en retailketen, FNV Bouw, CNV Vakmensen, het Initiatief Duurzame Handel en Tropenbos International de Green Deal.
Lees het persbericht

TimberChecker: vraagbaak en adviesloket over de EU houtverordening

Vanaf 3 maart 2013 is de EU houtverordening (EUTR) van kracht. De VVNH is van het begin af aan betrokken geweest bij de totstandkoming van de EUTR. Met het ingaan van de verordening is het verboden om illegaal gewonnen hout of houtproducten op de markt te brengen in de Europese unie. De VVNH juicht de komst van de verordening toe en werkt met haar leden al jaren aan het tegengaan van de handel in illegaal hout. Wel waakt de VVNH voor de administratieve lasten die de verordening voor haar leden met zich meebrengt. De VVNH ondersteunt waar mogelijk leden met de praktische implementatie. Daarvoor is de stichting TimberChecker opgericht en de aanvraag ingediend om als ‘Monitoring Organisation’ op te kunnen treden. Naast meerdere informatiebijeenkomsten hebben leden een informatiepakket ontvangen met onder andere een praktisch stappenplan voor de due diligence procedure.
Lees verder (alleen toegankelijk voor leden)
Lees het persbericht