Persbijeenkomst 'Actieplan Hout in de GWW'

VVNH leden worden uitgenodigd voor de officiële lancering van het 'Actieplan Hout in de GWW'.

Hout uit duurzaam beheerde bossen gaat een belangrijke rol spelen in de gww als het gaat om het realiseren van doelstellingen als CO2-reductie en de biobased en circulaire economie.
 
Tijdens deze feestelijke bijeenkomst informeren verschillende sprekers u over de achtergronden en activiteiten van het plan, gericht op het versterken van het belang en de mogelijkheden van toepassen van hout in de gww, door kennisversterking.

Pers en belangstellenden uit de gww zijn uitgenodigd om kennis te nemen van dit meerjarige actieplan. Naast vertegenwoordigers van vakbladen zijn ook organisaties als RWS, CROW, SBRCURNet, Vereniging van Waterbouwers etc. uitgenodigd.

Het doel is belangstellenden te informeren over de achtergronden en de activiteiten die vanuit het Actieplan zullen worden ontplooid, alsook de ondersteunende middelen die zijn ontwikkeld. Ook is er aandacht voor de informatie die beschikbaar zal komen via het centrale platform www.houtindegww.nl. Hier vinden voorschrijvende instanties vanaf 11 mei alle informatie om de technische en milieuvoordelen van hout te verzilveren in duurzame, toekomstbestendige gww-projecten. Ook zullen een aantal documenten officieel worden uitgereikt aan vertegenwoordigers uit de gww-sector als start van de kennisoverdrachtcampagne.

Na afloop is er voldoende gelegenheid om met de initiatiefnemers en doelgroepen van gedachten te wisselen. Dit onder het genot van een hapje en drankje.

Programma
14.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur: Welkom en inleiding
15.10 uur: Pitch1/Pitch2/Pitch3. Achtergrond, belang en doelen 'Actieplan Hout in de gww' door:
                 initiatiefnemers, doelgroep en partijen uit het veld

15.45 uur: Keynote speaker. Is circulariteit wel haalbaar in de gww?
16.10 uur: Lancering Actieplan Hout in de gww. - foto momenten -
16.30 uur: Plenaire afronding en tijd om na te praten

Aanmelden kan via info@centrumhout.nl of telefonisch 036 5329821 vóór vrijdag 5 mei 2017.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eric de Munck via e.de.munck@centrum-hout.nl of telefonisch 036 5329821.

Dit actieplan is een initiatief van Centrum Hout en 12 toeleveranciers van duurzaam geproduceerd hout aan de gww, lid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH).