Opleidingen

In de houthandel zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden. Graag verwijzen we u naar de verschillende opleidingsinstituten voor meer informatie.

Basiscursus Hout en Plaatmateriaal

Waarom voor u van belang?

Hout is een materiaal waarmee ieder van ons dagelijks in aanraking komt. In het algemeen realiseren wij ons echter nauwelijks dat ‘hout’ een verzamelnaam is: het kan worden geleverd door circa 50.000 verschillende boomsoorten en houtachtige gewassen van zeer uiteenlopende structuur en bouw. Werken met hout vraagt dan ook om veel kennis van de houtsoorten, zoals eigenschappen, toepassingsmogelijkheden, kwaliteiten en constructieve mogelijkheden.

Doel

De basiscursus is bedoelt voor medewerkers, uit alle bedrijfstakken, die zich bezighouden met hout en/of plaatmateriaal. Doel van de cursus is het verkrijgen van de noodzakelijke basiskennis van houtsoorten en plaatmaterialen wat betreft eigenschappen, toepassingsmogelijkheden, kwaliteiten en constructieve mogelijkheden.

Inhoud

De cursus omvat de volgende vakken boskennis, basiskennis hout, houtveredeling, plaatmaterialen, houttoepassingen die bestaan uit een aantal hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen. Deze vragen worden als huiswerk ingestuurd. In de vakken komen de vele facetten van het materiaal hout aan de orde.

De cursus is schriftelijk maar nu ook digitaal beschikbaar. Beiden kunnen op ieder gewenst tijdstip en zoveel mogelijk in eigen tempo worden gevolgd.

Voor meer informatie en aanmelding over de schriftelijke cursus kunt u terecht bij HMC cursus en training. Voor informatie over de digitale uitvoering kunt u terecht bij het Hout Opleidings Centrum (HOC).

Commercieel Technisch medewerker Houthandel (CTH)

Een juist advies leidt tot een hogere verkoop!

De opleiding Commercieel Technisch medewerker Houthandel staat bij de houthandel aangeschreven als één van de belangrijkste opleidingen op houtgebied. Dit komt vooral doordat de kennisoverdracht tijdens de studiedagen wordt verzorgd door deskundigen uit het houtvak. Er wordt zowel theoretische als praktische kennis opgedaan. Een ander belangrijk punt is dat de deelnemers allen in de houthandel werkzaam zijn. Hierdoor kunnen tijdens de studiedagen interessante discussies ontstaan.

Doel
Het op effectieve wijze snel en vakkundig inzetbaar maken van commercieel technische medewerkers.

Voor wie
De opleiding is bedoeld voor (aankomende) commerciële medewerkers. Zowel personen met een technische als commerciële achtergrond komen in aanmerking. Ervaring binnen de branche is niet noodzakelijk.

Soort opleiding
De opleiding Commercieel Technisch medewerker Houthandel is opgebouwd uit zes modulen. Na het behalen van de modulen Basiskennis en Commercie kan men zich specialiseren in moduul Naaldhout, moduul Loofhout of moduul Plaatmaterialen. Samen met het moduul Bouwen met hout vormt dit respectievelijk de deelkwalificaties Naaldhout, Loofhout of Plaatmaterialen. Als aanvulling hierop bestaat de mogelijkheid een moduul Bouwmaterialen te volgen. Dit moduul is facultatief en vooral bedoeld voor houthandelaren die ook bouwmaterialen in hun pakket hebben.
Voor deelname aan de modulen Naaldhout, Loofhout en Plaatmaterialen moet eerst het moduul Basiskennis worden gevolgd.

Studiedagen
Elk moduul kent minimaal twee en maximaal vier studiedagen. Tijdens deze dagen wordt de lesstof uitgediept en verbreed onder leiding van deskundigen uit het houtvak. De toepasbaarheid voor commerciële medewerkers staat daarbij voorop. Enkele studiedagen zijn gereserveerd voor bedrijfsbezoeken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het HOC.