Loon- en Salarisonderzoek 2016

Sinds een paar jaar is het loon- en salarisonderzoek gedigitaliseerd. U voert de gegevens zelf in via de website www.loonensalarisonderzoek.nl. De ingevoerde gegevens kunnen door u gewijzigd of verwijderd worden.
Door bij het invoeren van de gegevens elke werknemer een voor u herkenbaar kenmerk toe te kennen blijven de gegevens voor de VVNH anoniem en wordt het mogelijk de eenmaal ingevoerde gegevens ook voor volgende jaren te gebruiken. Tevens kunnen de ingevoerde gegevens geëxporteerd worden naar Excel voor eventueel eigen gebruik.
Het is niet mogelijk gegevens  van andere bedrijven in te zien. Alleen de VVNH heeft de beschikking over een totaaloverzicht.
De website is sinds het vorige onderzoek vernieuwd en heeft een iets ander aangezicht gekregen, maar de werkwijze is nog dezelfde.
De website is vanaf 29 september jl. weer te gebruiken.

Bedrijven die niet eerder hebben deelgenomen, kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar p.vanleth@vvnh.nl. U ontvangt daarna van ons een gebruikersnaam en wachtwoord.
 
De sluitdatum van het onderzoek is 15 november 2016. Afhankelijk van de snelheid waarin de gegevens worden aangeleverd, streven wij er naar de rapportage eind 2016 toe te sturen.