Lidmaatschap

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen behartigt de belangen van de bedrijfstak als geheel en die van de leden in het bijzonder. Aan het lidmaatschap zijn onder andere de volgende faciliteiten verbonden.

  • Tweemaal per maand ontvangt u onze "Mededelingen", waarin allerlei zaken die voor de houthandel van belang zijn worden samengevat. Ter oriëntatie ontvangt u een aantal van die Mededelingen bijgaand.
  • U kunt gebruik maken van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen en het desbetreffende Arbitrage-Reglement.
  • U ontvangt het achtmaal per jaar verschijnende Het Houtblad.
  • U kunt gebruik maken van het mantelcontract voor de afsluiting van een voordelige ziekteverzuim- en zorgverzekering.
  • U kunt kiezen voor Individuele Dienstverlening. Hiervoor is een retributie verschuldigd van € 1.500,-- per jaar. Indien u daarvoor gekozen hebt, kunt u bij het secretariaat altijd telefonisch nadere inlichtingen vragen of geadviseerd worden over de onderwerpen waaraan in de Mededelingen aandacht wordt geschonken en over andere zaken op bedrijfseconomisch, sociaal-, economisch-, juridisch- en milieugebied. U kunt de individuele dienstverlening ook weer beëindigen. Daarvoor geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Beëindiging kan uitsluitend plaatsvinden aan het einde van een kalenderjaar.

Leden van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen kunnen inschrijving vragen voor gerichte informatievoorziening op het gebied van Naaldhout, Hardhout, Plaatmateriaal en Technische Zaken. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De Koninklijke VVNH heeft haar beleid verwoord in een beleidsplan. Daarnaast hanteert de VVNH een gedragscode. Het beleidsplan 2010-2015 kunt u hier bekijken.

U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap door bijgaand aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren.

Door storting van een voorschot op de contributie kunt u nog voor de officiële afronding van de lidmaatschapsprocedure gebruik maken van de faciliteiten van het lidmaatschap. Bekijk hier de VVNH contributieregeling.