Ledenvergadering Koninklijke VVNH| 15 juni 2017

15 juni a.s. vindt de VVNH ledenvergadering plaats met aansluitend een gezamenlijk programma met de NBvT bij Kasteel Woerden.

Vanaf 15.00 uur is de ontvangst, waarna om 15.30 uur de besloten ledenvergadering begint. Aansluitend hierop vindt het gezamenlijke programma voor de leden van de VVNH en NBvT plaats. 

Wederom een belangrijk moment voor de VVNH en NBvT
In de gezamenlijke ledenvergadering worden de leden geïnformeerd over de voorbereidende stappen die er sinds de vorige ledenvergadering op 22 maart jl. zijn gezet met betrekking tot het vormgeven van de federatie. De nieuwe federatie behartigt ook uw houtbelang als VVNH lid. Dus zorg dat u erbij bent, geef uw inbreng en laat uw mening horen! Meld u hier aan.

Programma
15.00 uur    : Ontvangst
15.30 uur    : Start ledenvergadering VVNH
17.00 uur    : Gezamenlijk programma VVNH en NBvT
17.30 uur    : Borrel
18.30 uur    : Walking Dinner

De agendastukken zijn beschikbaar via het besloten deel van de VVNH website of bij het secretariaat op te vragen via a.olthof@vvnh.nl

Graag tot ziens op 15 juni.