Duurzaam inkopen

Sinds 2010 koopt de overheid duurzaam in, de rijksoverheid 100%, provincies 50% en gemeenten 75%. Een goede ontwikkeling! De overheid geeft met het Duurzaam Inkoopbeleid de markt voor duurzame producten en diensten een forse impuls. Voor al haar producten en diensten heeft de overheid criteriadocumenten opgesteld voor het Duurzaam Inkopen. Hout is voor de overheid geen productgroep op zich, maar maakt onderdeel uit van een aantal productgroepen. Een onafhankelijke commissie heeft criteria opgesteld voor het Duurzaam Inkopen van hout. Op www.inkoopduurzaamhout.nl vindt u alle informatie hoe u aan het Duurzaam Inkoopbeleid van de overheid kunt voldoen.

Op www.tpac.smk.nl vindt u de meest actuele stand van zaken over de keurmerken die voldoen aan het Duurzaam Inkoopbeleid van de overheid. FSC en PEFC International zijn goedgekeurd.
 
Bekijk de brochure 'Duurzaam inkopen van hout' die de VVNH in samenwerking met de overheid heeft ontwikkeld.

Met vragen over het duurzaam inkopen van hout, kunt u contact opnemen met Paul van den Heuvel via 036 5321020.