Conjunctuurmeting VVNH-Hibin van start

De conjunctuurenquête is rechtstreeks door Buildsight aan de leden van de VVNH en Hibin verstuurd. De vragen zijn op onderdelen aangepast en meer toegespitst op de houthandel. 

De halfjaarlijkse enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in de landelijke bouwontwikkelingen en factoren die daarop van invloed zijn, maar daarnaast ook om meer zicht te krijgen op de regionale ontwikkelingen.

Het afgelopen jaar hebben meer dan 40 VVNH leden aan de enquête deelgenomen. Voor de betrouwbaarheid van de meting is het belangrijk dat er veel leden deelnemen.

De uitkomsten van de conjunctuurmeting worden op hoofdlijnen gedeeld via de VVNH Mededelingen. Alleen de leden die aan de conjunctuurmeting deelnemen krijgen de uitgebreide rapportage. Reden te meer om de enquête in te vullen!

Tijdens de regionale bijeenkomsten in maart 2017 worden o.a. de uitkomsten gepresenteerd. De uitkomsten van de conjunctuurmeting zullen aan regionale conjunctuurcijfers van Buildsight over de woning- en utiliteitsbouw en de renovatie- en onderhoudsmarkt worden gekoppeld. Dit levert een gedetailleerd beeld op over de ontwikkelingen in uw eigen werkgebied. De  gecombineerde informatie tot op bouwdeelniveau zal door de heer Michel van Eekert (Buildsight) worden gepresenteerd.

Als VVNH lid neemt u hier gratis aan deel. Meld u aan via info@vvnh.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een deelnamebevestiging met de nodige informatie.