Bewust met hout

Hout, bomen, bos en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gezien de rol die Nederland op de internationale houtmarkt speelt, is de VVNH een belangrijk aanspreekpunt voor overheden, milieuorganisaties en collega-brancheorganisaties in producentenlanden en andere importerende landen.

Bossen zijn van levensbelang. Honderden miljoenen mensen wereldwijd zijn ervan afhankelijk voor hun levensonderhoud. In de bossen leeft 80% van alle planten en dieren en de bossen zijn leverancier van hout en papier. Bovendien zijn bossen belangrijk voor het klimaat. Wanneer we kiezen voor hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, kunnen we eeuwig gebruik blijven maken van de bossen. Wereldwijd zijn er twee keurmerken die duurzaam bosbeheer aantoonbaar en transparant maken: FSC en PEFC. De VVNH steunt deze twee initiatieven en roept alle schakels in de keten op gecertificeerd hout in te kopen en toe te passen.

Sinds 2003 legt de VVNH haar beleid met concrete doelstellingen in beleidsplannen vast. In het beleidsplan ‘Wijs met Hout 2010 – 2015’ heeft de VVNH met haar leden wederom concrete doelstellingen vastgelegd: In 2015 is 100% van het naaldhout, 85% van het plaatmateriaal en 50% van het hardhout dat VVNH leden importeren of inkopen aantoonbaar afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Dit beleidsplan is de basis geweest voor de nauwe samenwerking met de Nederlandse branchevereniging voor de timmerindustrie (NBvT). Samen met de NBvT is het zogeheten actieplan Bewust met hout 2010-2015 opgestart en uitgevoerd om een forse impuls te geven aan de vraag naar duurzaam geproduceerd hout. Op bewustmethout.nl vindt u meer informatie over de activiteiten van de VVNH om het gebruik van verantwoord hout in Nederland tot norm te maken.

Heeft u vragen over het gebruik van gecertificeerd hout? Neemt u dan contact op met de Helpdesk gecertificeerd hout via 036 5329821. Wij helpen u graag op weg naar een duurzaam resultaat!